Praktijkondersteuner

Binnen onze praktijk zijn 2 praktijkondersteuners werkzaam.

1 praktijkondersteuner Somatiek en een praktijkondersteuner GGZ.

De praktijkondersteuner Somatiek begeleidt de patiënten met een chronische lichamelijke aandoening, zoals patiënten met diabetes mellitus type II, hypertensie, astma of COPD. Verder begeleidt zij  patiënten die vallen onder de zorgstraat ouderenzorg. Zij hebben hiervoor een HBO-opleiding gevolgd. De praktijkondersteuner handelt uit eigen verantwoordelijkheid, maar de eindverantwoordelijkheid blijft bij de huisarts.

De praktijkondersteuner werkt nauw samen met de doktersassistente.  U wordt via de huisarts naar haar verwezen of u wordt door haar opgeroepen, ook kunt u door de doktersassistente opgeroepen worden.

Taken van de praktijkondersteuner somatiek;

–          Het geven van voorlichting, educatie en instructies bij patiënten met diabetes en longproblemen.
–          3-maandelijkse controle bij de patiënten met diabetes mellitus type II
–          Het uitvoeren van longfunctieonderzoek (spirometrie).
–          Het begeleiden van 24-uurs bloeddrukmeting.
–          Hulp bieden bij het stoppen met roken.
–          Opstellen van zorgplannen voor patienten die vallen onder ouderenzorg.

De praktijkondersteuner GGZ brengt in een eerste gesprek met u uw klachten en vragen in kaart. Ook is het mogelijk dat met u gesproken wordt over de geschiedenis van uw klachten en wat u reeds geprobeerd heeft om van uw klachten af te komen.

Vervolgens adviseert de POH GGZ u en uw huisarts over een mogelijke aanpak van de klachten. Dit kan een vervolgtraject zijn bij de huisarts zelf, verwijzing naar een andere hulpverlener of instelling  (zoals maatschappelijk werk, een psycholoog of een GGZ-instelling) of vervolggesprekken bij de POH GGZ.

Daarnaast begeleidt de POH GGZ bepaalde groepen mensen met langer bestaande, stabiele problematiek vanuit de huisartsenpraktijk.

Taken van de POH GGZ;

–          het verhelderen van problemen;
–          het geven van advies over behandeling en verwijzing;
–          (in sommige gevallen) kortdurende behandeling in de huisartsenpraktijk;
–          nazorg na behandeling in de GGZ.

image_pdfimage_print

Reacties gesloten.